Proizvodnja
i prodaja betona

Za zadovoljenje sopstvenih potreba i potreba kupaca, kompanija ”Best Izgradnja” d.o.o. poseduje proizvodnju i prodaju betona koja se nalazi u Novom Sadu. Potpuno automatizovano postrojenje za proizvodnju betona kapaciteta 120 m³/h, savremena mehanizacija za transport (11 miksera, nosivosti svaki po 10m3) i tri auto pumpe za ugradnju svežeg betona dohvata 39m i 42m, su u mogućnosti da na dnevnom nivou realizuju količinu od 1.000m3 svežeg betona.

U okviru iste posedujemo sopstvenu laboratoriju potpuno opremljenu savremenom opremom koja je neophodna za ispitivanje komponentalnih materijala koji se koriste u procesu proizvodnje betona kao i za ispitivanje projektovanog kvaliteta isporčenog betona. Rad laboratorije za ispitivanje kvaliteta betona je pod stalnim nadzorom akreditovanih instituta kako bi i sam kvalitet gradnje bio najvišeg kvaliteta. 

prodaja betona premium kvaliteta. Pošaljite nam upit:

  POŠALJITE NAM upit

   Kontakt podaci za pitanja u vezi isporuke betona:

   Kontakt podaci za pitanja u vezi isporuke betona:

   type your search
   a

   Reach out to us anytime and lets create a better future for all technology users together, forever. We are open to all types of collab offers and tons more.