• Najbolja građevinska kompanija za vas
  • office@best-izgradnja.co.rs
Trg Republike 10
office@best-izgradnja.co.rs

+381 (0)21 494-195

Sertifikati

OHSAS 18001

Preduzeće "BEST IZGRADNJA", shvatajući značaj koji ima očuvanje zdravlja i unapređenje bezbednosti zaposlenih na radnom mestu, u izvođenje i upravljanje sopstvenim procesima rada je ugradilo mehanizme zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih, čijom primenom dokazuje svoju potpunu opredeljenost i odgovornost za pozitivan odnos prema zaposlenima.

Svi zaposleni u preduzeću su, u skladu sa navedenim opredeljenjem, prihvatili odredbe, postupke i mere uspostavljeneintegralnim sistemom menadžmenta kao sopstvene standarde ponašanja na radnom mestu, a odgovornost prema sopstvenoj i bezbednosti ostalih zaposlenih kao jedan od osnovnih prioriteta poslovanja.

U tom cilju preduzeće "BEST IZGRADNJA" će:

- svoje poslovanje podrediti i stalno usaglašavati sa vađećim, međunarodno usvojenim obavezama u području očuvanja zdravlja i bezbednosti zaposlenih iskazanim u donetim deklaracijama, a posebno u standardu OHSAS 18001:2007,

- obavljati sve svoje aktivnosti na način koji će doprinositi neprekidnom unapređenju uslova rada u preduzeću, dosledno primenjujući integralni sistem menadžmenta,

- prihvatiti sve relevantne zakonske i druge propise koji regulišu bezbednost na radu kao obavezan minimum zahteva, a stalno težiti uspostavljanju sopstvenih pravila ponašanja koja te zahteve prevazilaze,

- vršiti stalnu identifikaciju kritičnih aktivnosti u procesima, postojećih i potencijalnih izvora opasnosti po bezbednost i zdravlje zaposlenih - rizika, postavljati realne ciljeve i razrađivati i realizovati programe za njihovu eliminaciju ili, najmanje svođenje u dozvoljene okvire,

- obrazovati sve zaposlene za izvođenje sopstvenih aktivnosti na način koji omogućuje maksimalnu bezbednost na radu, u skladu sa odredbama ove politike i integralnog sistema menadžmenta,

- obezbeditit potpunu javnost rada u naporima na zaštiti zdravlja i bezbednosti zaposlenih, uvažavati mišljenja i zahteve zainteresovanih strana i preuzimati odgovarajuće aktivnosti, u skladu sa svojim mogućnostima.

Preduzeće "BEST IZGRADNJA" će obezbediti da Politika zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih bude dostupna svim zaposlenima, svim zainteresovanim stranama i javnosti.

Novi Sad, 01. 02. 2010.

Direktor Milovan Zeljković