• Najbolja građevinska kompanija za vas
  • office@best-izgradnja.co.rs
Trg Republike 10
office@best-izgradnja.co.rs

+381 (0)21 494-195

Sertifikati

ISO 9001

1. KUPAC-INVESTITOR KAO PRIORITET

Preduzeće "BEST IZGRADNJA" obezbeđuje zadovoljstvo i trajno poverenje kupaca-investitora visokim kvalitetom objekata koje gradi, uvek i u potpunosti ispunjavajući njihove zahteve.

2. KVALITET KAO PRIORITET

Shvatajući pojam kvalitet kao osnovnu, sveobuhvatnu karakteristiku objekata i svih procesa rada i kao najvažniji faktor uspešnosti na tržištu, preduzeće "BEST IZGRADNJA" je, na osnovu inovativnog prilaza i težnje ka izvrsnošću u svom području rada, izgradilo i stalno unapređuje: svest svih zaposlenih o odgovornosti za kvalitet, kao neprikosnovenoj težnji za stalno ispunjavanje zahteva kupaca-investitora i svih zahteva procesa rada, kriterijume i merila kvaliteta sadržane u najvišim standardima kvaliteta objekata, inovativnosti u radu, efikasnosti i efektivnosti svh procesa rada i osposobljenosti i odgovornosti zaposlenih za kvalitetno i blagovremeno izvođenje procesa u kojima rade, sistem upravljanja kvalitetom kao osnovu planiranja, kontrolisanja, stalnog preispitivanja i unapređenja procesa rada.

3. PARTNERSKI ODNOSI I POSLOVNA ETIKA

Preduzeće "BEST IZGRADNJA" ostvaruje i stalno razvija partnerske odnose sa kupcima-investitorima i dobavljačima, dajući poseban značaj neprikosnovenosti njihovog integriteta i međusobnom komuniciranju, izgrađujući sopstveno ponašanje na principima poslovne etike.

4. SOPSTVENA ODGOVORNOST I ZNAČAJ PREDUZEĆA

Aktivnim planskim i efikasnim korišćenjem raspoloživih kadrovskih, tehnoloških i materijalnih resursa, preduzeće "BEST IZGRADNJA" teži da održi i poveća dostignuti, konkurentni nivo kvaliteta, uz minimalne troškove procesa rada. Doprinosom ukupnom razvoju uže sredine i zadovoljavanjem svih potreba šire okoline, preduzeće "BEST IZGRADNJA" gradi sopstveni imidž i teži da uvek bude važan član društva.

5. ZNAČAJ POJEDINCA

Preduzeće "BEST IZGRADNJA" realizuje programe stalnog obrazovanja, usavršavanja i motivacije zaposlenih koji, odgovarajućim ličnim i stručnim razvojem i postizanjem visokih standarda i odgovornošću u radu, pružaju puni doprinos unapređenju procesa rada i poslovanja. Rukovodstvo preduzeća "BEST IZGRADNJA" razvija i održava klimu saradnje, međusobnog uvažavanja i poverenja i pripadnosti kolektivu, zasnovanu na timskom radu u izvođenju procesa rada. Rukovodstvo preduzeća "BEST IZGRADNJA" stalno preispituje politiku kvaliteta i efikasnost resursa u cilju stalnog unapređenja kvaliteta procesa rada i poslovanja.

Novi Sad, 01. 02. 2010.

Direktor Milovan Zeljković