• Najbolja građevinska kompanija za vas
  • office@best-izgradnja.co.rs
Trg Republike 10
office@best-izgradnja.co.rs

+381 (0)21 494-195

Sertifikati

ISO 50001

BEST IZGRADNJA d.o.o. svoj poslovni uspeh i dalji razvoj zasniva na kvalitetu proizvoda i usluga, zaštiti životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu, efikasnom upravljanju energijom i ispunjavanju zahteva međunarodnih standarda.

Vrhunski kvalitet, racionalno korišćenje energije i zaštita, odlike su svih naših aktivnosti.

Principi ove politike energetske efikasnosti su:

• Potpuna primena zakonskih propisa, uredbi i normativa iz energetike.

• Planiranje svih aktivnosti sa ciljem da energetska efikasnost bude jedna od osnova našeg prepoznatljivog stila rada.

• Realizacija poslovnih i proizvodnih aktivnosti uz potpunu primenu ove politike, realizaciju postavljenih ciljeva kvaliteta i zaštite životne sredine, akcionih planova za postizanje energetske efikasnosti, a po procedurama i uputstvima integrisanog sistema upravljanja.

• Stalno unapređenje organizacione efikasnosti zasnovano na odgovornosti svih funkcija i svakog zaposlenog u njima, za poslove koje obavljaju, bez mogućnosti prenošenja te odgovornosti na drugog.

• Poboljšanje energetske performanse i ostvarenje energetske efikasnosti putem kontinualnog energetskog preispitivanja

• Definisanje energetskih ciljeva i akcionih planova u skladu sa indikatorima energetskih performansi

• Puna podrška i pun doprinos saradnji sa okruženjem i lokalnom samoupravom u cilju unapređenja zaštite životne sredine.

• Stalna obuka i usavršavanje svih zaposlenih u cilju dostizanja nove kulture kvaliteta i svesti o racionalnom korišćenju energije.

• Motivacija svih zaposlenih da ostvaruju saradnju, poverenje i pripadnost BEST IZGRADNJI d.o.o. sa ciljem aktiviranja svojih stvaralačkih potencijala u svrhu povećanja energetske performanse.

• Potpuno informisanje zaposlenih, stanovništva iz okruženja i državne zajednice o našim ciljevima, planovima i neposrednim aktivnostima.

• Stalno poboljšanje ukupnih rezultata poslovanja smanjenjem troškova poboljšanjem energetskog učinka.

• Navedene ciljeve BEST IZGRADNJA d.o.o. ostvaruje doslednom primenom i održavanjem sistema menadžmenta energijom ISO 50001:2011, koji je sastavni deo integrisanog sistema menadžmenta.

Novi Sad, 15. 07. 2015.

Direktor Milovan Zeljković