• Najbolja građevinska kompanija za vas
  • office@best-izgradnja.co.rs
Trg Republike 10
office@best-izgradnja.co.rs

+381 (0)21 494-195

Sertifikati

ISO 14001

Preduzeće "BEST IZGRADNJA", shvatajući značaj koji ima očuvanje i unapređenje prirodne okoline, u izvođenje i upravljanje sopstvenim procesima rada je ugradilo mehanizme zaštite životne sredine, čijom primenom od strane svih zaposlenih dokazuje svoju potpunu opredeljenost i odgovornost za odnos i pozitivan uticaj na prirodu.

Svi zaposleni u preduzeću su, u skladu sa navedenim opredeljenjem, prihvatili odredbe, postupke i mere uspostavljeneintegralnim sistemom menadžmenta kao sopstvene standarde ponašanja na radnom mestu, u preduzeću i u okolini, a odgovornost prema životnoj sredini i potrebu stalnog unapređenja integralnog sistema menadžmenta kao jedan od osnovnih prioriteta poslovanja.

U tom cilju preduzeće "BEST IZGRADNJA" će:

- svoje poslovanje podrediti i stalno usaglašavati sa važećim, međunarodno usvojenim obavezama u području očuvanja prirode iskazanim u donetim deklaracijama, a posebno u standardu ISO 14001,

- obavljati sve svoje aktivnosti na način koji će doprinositi neprekidnom unapređenju odnosa prema prirodnoj okolini, dosledno primenjujući integralni sistem menadžmenta,

- prihvatiti sve relevantne zakonske i druge propise koji regulišu odnos preduzeća i prirodne okoline kao obavezan minimum zahteva za očuvanje životne sredina, a stalno težiti uspostavljanju sopstvenih pravila ponašanja koja te zahteve prevazilaze,

- vršiti stalnu identifikaciju kritičnih aktivnosti u procesima, postojećih i potencijalnih negativnih uticaja na prirodnu sredinu - aspekata životne sredine, postavljati realne ciljeve i realizovati programe za njihovu eliminaciju ili, najmanje svođenje u dozvoljene okvire,

- planski uspostavljenom štednjom prirodnih resursa - ulaznih materijala, energije i vode doprinositi očuvanju obnovljivosti tih resursa,

- smanjiti generisanje otpada svih vrsta, kontrolom utrošaka i primenom materijala pogodnih za reciklažu,

- obrazovati sve zaposlene za izvođenje sopstvenih aktivnosti na način koji omogućuje maksimalno očuvanje prirodne sredine, u skladu sa odredbama ove politike i integralnog sistema menadžmenta,

- obezbediti potpunu javnost rada u naporima na zaštiti životne sredine, uvažavati mišljenja i zahteve zainteresovanih strana vezane za njeno unapređenje i preduzimati odgovarajuće aktivnosti, u skladu sa svojim mogućnostima.

Preduzeće "BEST IZGRADNJA" će obezbediti da ova Politika zaštite životne sredine bude dostupna svim zaposlenima, svim zainteresovanim stranama i javnosti.

Novi Sad, 01. 02. 2010.

Direktor Milovan Zeljković